Vanwege de aanvullende beperkende coronamaatregelen kunt u over het vierde kwartaal van 2021 alsnog eenvoudig uitstel van betaling van belastingen krijgen.

 

Eerst einde uitstel. Enige tijd terug werd bekend dat ondernemers met ingang van 1 oktober 2021 weer gewoon moesten voldoen aan hun belastingverplichtingen. Dit betekende dat nieuwe verplichtingen gewoon direct voldaan moesten worden. Voor de opgebouwde belastingschuld is er een ruimhartige terugbetalingsregeling getroffen die start vanaf 1 oktober 2022.

Nu weer opnieuw uitstel. De nieuwe coronamaatregelen leiden er echter toe dat het kabinet heeft besloten opnieuw een generieke uitstelregeling voor de betaling van belastingen in te voeren. Deze geldt voor het vierde kwartaal van 2021 en ziet op alle belastingbetalingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt. Tip. De btw-aangifte over het laatste kwartaal van 2021 valt dus ook onder deze regeling. De belastingschulden die hiermee ontstaan, worden opgeteld bij de reeds bestaande belastingschulden en vallen onder de terugbetalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 start.

Wat moet u nu doen? Als u nog belastingschulden heeft openstaan van de eerdere uitstelregeling, dan hoeft u niets te doen. Nieuwe belastingschulden worden automatisch onder dit nieuwe uitstel gebracht. Let op.  Als u echter niet eerder gebruik heeft gemaakt van het corona-uitstel of als u uw belastingschuld inmiddels heeft terugbetaald, dan moet u wel actie ondernemen. Om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe regeling, moet u actief uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel kunt u via een formulier van de Belastingdienst aanvragen. Kijk hiervoor op https://www.belastingdienst.nl

Invorderingsrente. Ook op het gebied van de rente gaat er wat wijzigen. Het lage tarief van de invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat het percentage invorderingsrente op 1 juli 2022 naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024
0,01% 1% 2% 3% 4%