Door het aanscherpen van de coronamaatregelen worden bepaalde groepen ondernemers weer getroffen in hun mogelijkheden om hun bedrijf te exploiteren. Het kabinet heeft daarom besloten opnieuw een loonsteunregeling in te voeren.

 

Loonsteun. Het doel van de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is om ondernemers in staat te stellen hun personeel in dienst te houden. Inmiddels is dit de vijfde versie van deze tijdelijke loonsteunregeling: de NOW 5.0.

NOW 5.0

November/december 2021. De NOW 5.0 geldt van 1 november tot en met 31 december 2021. De inhoud is bijna identiek aan de NOW 4.0. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een omzetverlies van minimaal 20%, het subsidiepercentage 85% zal bedragen, de forfaitaire opslag 40% bedraagt en het te vergoeden dagloon gemaximeerd blijft op tweemaal het maximale dagloon. De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies blijft ook gehandhaafd op 80%.

november en december 2021
NOW NOW 5.0
Omzetdrempel 20%
Subsidiepercentage van loonsom 85%
Bovengrens loon per werknemer 2 x maximale dagloon
Loonsomvrijstellingspercentage 15%
Forfaitaire opslag van loonsom 40%
Maximaal te vergoeden omzetverlies 80%

Verschillen met eerdere regelingen

Referentieperiodes. Er zijn ook wat verschillen met eerdere regelingen. Allereerst (uiteraard) de referentieperiodes. De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021 en de referentie-omzetperiode wordt 2019. Deze omzet moet door zes worden gedeeld om vergelijkbaar te zijn met de omzet in de laatste twee maanden van 2021.

Verhoging. Daarnaast wordt de loonsomvrijstelling verhoogd naar 15%. Dit betekent dat de loonsom van een werkgever 15% (voorheen was dit 10%) mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. De reden van deze verhoging is dat werkgevers mogelijk vanaf 1 november 2021 al personeel hebben laten gaan, zonder dat zij op de hoogte waren van de invoering van de NOW 5.0.

Starters

Verder wordt de NOW 5.0 makkelijker bereikbaar voor startende ondernemingen. In eerdere NOW-regelingen was het voor ondernemingen die zijn gestart na 1 februari 2020 niet mogelijk om subsidie te ontvangen. De reden hiervoor is dat zij geen referentieomzet hadden in de periode van 2019 tot en met 29 februari 2020.

Referentieomzetperiode. Binnen de NOW 5.0 kunnen deze ondernemingen wel aanspraak maken op subsidie. Voor hen wordt de referentieomzetperiode namelijk juli 2021 tot en met oktober 2021. In deze periode waren er weinig contactbeperkende maatregelen, waardoor deze maanden gebruikt kunnen worden als referentie. Let op. Ondernemingen die zijn gestart na 1 juli 2021 maar voor 30 september 2021, moeten uitgaan van de omzet van hun eerste volledige kalendermaand.

Aanvragen

U kunt sinds 13 december 2021 uw aanvraag voor de NOW 5.0 bij het UWV indienen. Zodoende moet de subsidie (als voorschot) nog voor de salarisbetalingen eind december uitbetaald kunnen worden. Kijk hiervoor op https://www.uwv.nl Het voorschot wordt niet in termijnen, maar ineens uitbetaald. Vaststelling van de NOW 5.0-subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 juni 2022.