De Europese Commissie heeft de TVL Q4 2021 goedgekeurd, meldt het ministerie van EZK. Daarmee is de steunregeling definitief. Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf aanstaande maandagochtend (20 december, 08:00 uur) een aanvraag doen voor TVL-subsidie. Dat kan via de website van RVO.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL Q4 2021 als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.
In dat geval krijgt een ondernemer 100% subsidie voor het aandeel vaste lasten dat bij de sector hoort. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen is 550.000 euro. Voor niet-mkb-ondernemingen ligt het maximum op 600.000 euro. Ook is de staatssteungrens met ingang van TVL Q4 2021 verhoogd: van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Voor eerdere TVL-periodes geldt de maximale grens van 1,8 miljoen euro.
De aanvraagperiode van de TVL Q4 2021 loopt van maandag 20 december 2021, 08:00 uur tot en met vrijdag 28 januari 2022, 17:00 uur. RVO streeft ernaar om voor het einde van 2021 de eerste betalingen te doen.