De uitvoerder adviseert bedrijven om alvast te kijken of ze aan de voorwaarden voldoen voor de subsidie. Het bedrag van de nieuwe subsidie is opnieuw afhankelijk van het omzetverlies van de ondernemer en het percentage vaste lasten dat hoort bij zijn branche. Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen, of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen de subsidie ook aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

 • Het bedrijf moest op 30 juni 2020 staan ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
 • Er is een omzetverlies van meer dan 30 procent in het vierde kwartaal van 2021, vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2019 óf het eerste kwartaal van 2020. U kiest zelf welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
 • De vaste lasten zijn minimaal 1.500 euro per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
 • Bij aanvragen van 125.000 euro of hoger vraagt RVO bij de aanvraag en bij de vaststelling om extra informatie in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd.
 • Het maximale bedrag voor staatssteun gaat omhoog van 1,8 naar 2,3 miljoen euro. Dit geldt alleen voor TVL van het vierde kwartaal in 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot 2,3 miljoen euro.

De subsidie is vanuit huis zelf online aan te vragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Die moet de ondernemer controleren. Daarnaast zijn deze gegevens nodig:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) of DigiD (eigenaar of bestuurder van het bedrijf).
 • KVK-nummer van de onderneming.
 • Het bankrekeningnummer van de onderneming.
 • De verwachte omzet van oktober tot en met december 2021. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
 • Welke omzetgegevens nodig zijn voor de referentieperiode, hangt af van de datum waarop het bedrijf voor het eerst is ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Soms zijn extra bijlagen nodig, zoals een derdenverklaring of accountantsproduct.
 • Grote onderneming? Dan horen ook een Verklaring niet in financiële moeilijkheden en een Overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen bij de aanvraag (allebei onderdeel van het formulier).