Gezien de corona-ontwikkelingen, stopt het coronasteunpakket per 1 april 2022, dus ook de regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling. De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2022 kunnen echter nog wel in deze uitstelregeling worden ondergebracht.

Einde coronasteunpakket. Vanaf 1 april 2022 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Er komt ook een einde aan de tijdelijke vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-light); het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Voorlopige aanslagen 2022. Voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 geldt een uitzondering. Het hele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 valt onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat u ook de termijnen in april tot en met december 2022 niet hoeft te betalen. U betaalt dit bedrag dan via de terugbetalingsregeling, die start op 1 oktober 2022. Er zijn drie situaties te onderscheiden:

  1. u heeft reeds bijzonder uitstel van betaling, dan worden de voorlopige aanslagen 2022 daar automatisch aan toegevoegd;
  2. u heeft reeds bijzonder uitstel van betaling gehad en alle belastingschulden terugbetaald, dan kunt u nog tot 1 april 2022 voor de voorlopige aanslagen 2022 uitstel aanvragen als betaling van deze aanslagen aantoonbaar door de coronacrisis niet lukt;
  3. u heeft geen bijzonder uitstel van betaling gehad of eerder aangevraagd, dan kunt u nog tot 1 april 2022 uitstel van belastingbetaling vanwege corona aanvragen, ook voor de voorlopige aanslagen 2022. Daarna kan dit niet meer, ook niet voor de voorlopige aanslagen 2022.