Prooy Accountancy

31.08.2023 De turboliquidatie

Heeft u een BV die geen activiteiten meer verricht en ook geen baten meer heeft, dan kon u deze eenvoudig via een turboliquidatie ontbinden. Dit is per 1 juli 2023 veranderd!

Ontbinding van een BV

Een BV kan op twee manieren ontbonden worden: via de reguliere procedure of middels een turboliquidatie. In beide gevallen is er allereerst een formeel ontbindingsbesluit nodig, maar vanaf daar verschilt de verdere procedure.

Reguliere procedure. Vervolgens moet er bij de reguliere procedure een rekening en verantwoording ter inzage gelegd worden bij de Kamer van Koophandel. Schuldeisers hebben hierdoor de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ontbinding. Na de bezwaarprocedure kunt u de BV uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Als uw BV geen baten meer heeft, kunt u ook kiezen voor de turboliquidatie. Na het ontbindingsbesluit kunt u de BV direct uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Zijn er wel baten, dan is een turboliquidatie niet toegestaan.

Wetswijziging

In de praktijk blijkt dat er vaak misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie. Doordat het ontbindingsbesluit te snel wordt genomen, kunnen schuldeisers zich niet meer verhalen op het vermogen van de BV.

Om deze reden is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in het leven geroepen. Hiermee wil de wetgever door drie belangrijke wijzigingen het misbruik bestrijden en de positie van de schuldeisers verbeteren.

Allereerst moet de bestuurder van de BV binnen 14 dagen na de ontbinding de volgende stukken bij de Kamer van Koophandel ter inzage leggen:

  1. een ontbindingsbalans en een staat van baten en lasten over het ontbindingsjaar en het voorgaande jaar als de jaarrekening niet is gedeponeerd;
  2. een toelichting over de oorzaak van het ontbreken van de baten;
  3. een omschrijving van de wijze waarop de baten voorafgaand aan de ontbinding zijn verdeeld;
  4. de jaarrekeningen over de boekjaren voorafgaand aan het jaar van ontbinding, als publicatie daarvan verplicht is.

Vervolgens moet de bestuurder van de BV alle schuldeisers hiervan persoonlijk op de hoogte stellen. Een advertentie in een landelijk dagblad plaatsen – zoals bij de reguliere procedure – is hier niet voldoende.

Indien u als bestuurder niet aan deze verantwoordingsplicht voldoet, kan de rechter schuldeisers machtigen om inzagerecht te krijgen in de administratie van uw ontbonden BV. Dit kan er zelfs toe leiden dat er aan u als bestuurder een bestuursverbod wordt opgelegd.

De nieuwe wetgeving zorgt dus voor een flinke lastenverzwaring. Hierdoor wordt de drempel voor de turboliquidatie verhoogd. In sommige situaties kan het dan ook voordeliger en eenvoudiger zijn om de reguliere procedure te volgen.

Vanaf 1 juli 2023

Deze nieuwe wet is op 1 juli 2023 in werking getreden. Zoals de naam al zegt, is het vooralsnog een tijdelijke wet en gaat deze gelden voor een periode van twee jaar. Na deze periode wordt de wet geëvalueerd en wordt er gekeken of de wet permanent wordt ingevoerd.

Mobiele versie afsluiten