Prooy Accountancy

21-12-2022 Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Aanvragen vanaf het eerste kwartaal
De precieze datum van aanvragen wordt later bekend. Het zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn.

Voor wie is TEK?
U komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten van uw mkb-onderneming minimaal 7% van de omzet zijn. Er is geen eis meer aan de minimumhoeveelheid die u jaarlijks verbruikt. We toetsen of u aan deze 7% voldoet. Dit berekenen we zo:

• Het gas- en elektriciteitsverbruik toetsen we via het standaard jaarverbruik en de jaarafname. Dit is een nauwkeurige verwachting van het verbruik van het komende jaar. Deze gegevens vragen we op bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023;
• We rekenen met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze prijs maken we in januari 2023 bekend;
• Uw jaaromzet. Deze bepalen we aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022.

Aanvragen met terugwerkende kracht
U kunt de TEK vanaf het eerste kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht aanvragen. De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. De stijging van de kosten moet wel hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag.
De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Na uw aanvraag nemen we zo snel mogelijk een besluit. Als u recht heeft op deze regeling ontvangt u binnen een week 60% van de maximale subsidie als voorschot.
Wanneer we de definitieve subsidie berekend hebben (vaststelling) bepalen we de definitieve hoogte van de subsidie. Alle ontwikkelingen en het laatste nieuws vindt u op: www.rvo.nl/tek.

Mobiele versie afsluiten