Prooy Accountancy

03-03-2023 Versoepeling voorwaarden Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De overheid heeft besloten een groot aantal van deze ondernemers een financiële tegemoetkoming te bieden via de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De TEK is specifiek gericht op het MKB. Deze bedrijven moeten relatief veel energie verbruiken, wat erop neerkomt dat uw energiekosten minstens 7% van uw omzet bedragen. Oorspronkelijk was dit 12,5%, wat betekent dat u nu dus eerder voor de TEK in aanmerking komt. De TEK wordt berekend aan de hand van een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs. Bedrijven kunnen een voorschot krijgen dat 50% van de voorlopige tegemoetkoming bedraagt. Dat uw onderneming voldoet aan de voorwaarde dat u minstens 7% van uw omzet aan energie verbruikt, wordt berekend aan de hand van modelprijzen voor 2022. Deze prijzen bedragen voor gas € 2,41 per kuub en voor elektra € 0,59 per kWh. Nu deze prijzen bekend zijn, kunt u als ondernemer zelf berekenen of u voor de TEK in aanmerking komt. Uw jaarverbruik wordt geschat via uw netwerkbeheerder. Op de website van RVO.nl treft u ook een aantal voorbeeldberekeningen aan.

De subsidie is alleen bestemd voor het MKB. Dit betekent dat uw onderneming maximaal 250 werknemers in dienst mag hebben en een omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan heeft aanvragen van de TEK geen zin.

Naast de genoemde voorwaarden is het van belang dat uw onderneming voor 31 december 2022 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook moet u beschikken over een zakelijk energiecontract, wat betekent dat het contract op naam van uw onderneming staat. Als u al een tegemoetkoming heeft gekregen door het zogenaamde ‘prijsplafond’, dan wordt dit in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de twee keer € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier. Levert u elektriciteit terug aan het net, dan wordt dit in mindering gebracht op uw verbruik.

U kunt de TEK met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Als u de TEK heeft aangevraagd, ontvangt u een voorschot van 50% van de te verwachten subsidie. Oorspronkelijk was dit 60%, maar omdat de energieprijzen weer flink aan het dalen zijn, wil de overheid voorkomen dat u te veel voorschot ontvangt en achteraf weer een deel van de subsidie moet terugbetalen.

Mobiele versie afsluiten